obec Ždánice
Elektronická úřední deska
VYVĚŠENO SŇATO DOKUMENT
26.4.2022 26.5.2022 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2021 + příloha
6.4.2022 31.3.2023 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mikroregionu
6.4.2022 31.3.2023 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1/2022
15.3.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření č.2/2022
18.2.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření č.1/2022
30.12.2021 31.12.2022 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obce Ždánice
30.12.2021 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Ždánice na rok 2022 - 2024
30.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet obce Ždánice na rok 2022
26.6.2021 30.6.2022 Záverečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2020
17.6.2021 30.6.2022 Schválený závěrečný účet obce Ždánice na rok 2020
17.6.2021 30.6.2022 Zpráva z kontroly hospodaření obce Ždánice za rok 2020
Archiv elektronické úřední desky
Usnesení ze schůzí zastupitelsva obce
Pozvánky na schůze zastupitelsva obce
Vyhlášené záměry obce
Rozpočet obce
Rozpočtová opatření obce
Obecně závazné vyhlášky obce
Mikroregion Bystřicko
Volby
Ostatní