obec Ždánice
Elektronická úřední deska
VYVĚŠENO SŇATO DOKUMENT
20.1.2020 7.2.2020 Nařízení Státní veterinární správy
23.12.2019 31.3.2020 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.9/2019 a č.10/2019
23.12.2019 31.3.2020 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na 1.Q roku 2020
20.12.2019 31.12.2020 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mikroregionu
24.6.2019 30.6.2020 Záverečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2018
13.5.2019 30.5.2020 Schválený závěrečný účet obce Ždánice na rok 2018
17.4.2019 30.6.2020 Zpráva z kontroly hospodaření obce Ždánice za rok 2018
18.5.2018 31.12.2020 Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Archiv elektronické úřední desky
Usnesení ze schůzí zastupitelsva obce
Pozvánky na schůze zastupitelsva obce
Vyhlášené záměry obce
Rozpočet obce
Rozpočtová opatření obce
Obecně závazné vyhlášky obce
Mikroregion Bystřicko
Volby
Ostatní