obec Ždánice
Archiv elektronické úřední desky
Obecně závazné vyhlášky obce
VYVĚŠENO SŇATO DOKUMENT
30.8.2022 14.10.2022 Veřejná vyhláška oznámení o vystavení návrhu změny č.1 územního plánu Ždánice
13.12.2021 31.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Ždánice č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5.3.2020 6.4.2020 Veřejná vyhláška o veřejném projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Ždánice v uplynulém období
23.12.2019 15.1.2020 Obecně závazná vyhláška obce Ždánice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
23.12.2019 15.1.2020 Obecně závazná vyhláška obce Ždánice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
23.12.2019 15.1.2020 Obecně závazná vyhláška obce Ždánice č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ždánice