obec Ždánice
Archiv elektronické úřední desky
Obecně závazné vyhlášky obce
VYVĚŠENO SŇATO DOKUMENT
6.12.2019 22.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Ždánice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
6.12.2019 22.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Ždánice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6.12.2019 22.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Ždánice č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ždánice