obec Ždánice
Archiv elektronické úřední desky
Ostatní
VYVĚŠENO SŇATO DOKUMENT
29.4.2020 31.5.2020 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 + příloha
23.12.2019 31.3.2020 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.9/2019 a č.10/2019
23.12.2019 31.3.2020 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na 1.Q roku 2020
20.1.2020 7.2.2020 Nařízení Státní veterinární správy
10.4.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1/2019
25.10.2019 5.11.2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
30.8.2019 10.9.2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
11.3.2019 19.3.2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
4.3.2019 19.3.2019 Střednědobý výhled SVK Žďársko na roky 2019 - 2022
4.3.2019 19.3.2019 Návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2019
4.3.2019 19.3.2019 Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018
4.3.2019 19.3.2019 Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko
4.3.2019 19.3.2019 Seznam obcí SVK Žďársko na příspěvky k 1.1.2019
8.1.2018 31.12.2018 Povinně zveřejňované informace obce 2018
30.4.2018 30.5.2018 Celkové vyúčtování pro vodné a stočné za rok 2017
Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro V + S
26.4.2018 28.5.2018 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
26.4.2018 28.5.2018 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí: Informace k zasílání složenek pro platby daně
29.1.2018 31.3.2018 Rozpočtové opatření SVK ZR č. 10/2017
16.3.2018 26.3.2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
26.1.2018 5.2.2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
11.12.2017 27.12.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR
24.4.2017 30.5.2017 Informace o daních z nemovitých věcí od roku 2017
24.4.2017 30.5.2017 Informace o daních z nemovitých věcí od roku 2017
27.4.2017 29.5.2017 Celkové vyúčtování V+S za rok 2016
27.4.2017 9.5.2017 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
24.4.2017 10.5.2017 Zápis z valné hromady SVK ZR ze dne 30.3.2017
24.4.2017 10.5.2017 Použití příspěvků obcí na činnost SVK ZR v roce 2016
20.3.2017 5.4.2017 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na r. 2017