obec Ždánice
Archiv elektronické úřední desky
Ostatní
VYVĚŠENO SŇATO DOKUMENT
2.9.2022 13.9.2022 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
5.6.2022 14.6.2022 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
26.4.2022 26.5.2022 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2021 + příloha
30.8.2021 30.4.2022 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.5/2021
29.1.2022 8.2.2022 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
7.7.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.4/2021
31.5.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.3/2021
10.5.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.2/2021
10.5.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1/2021
21.1.2021 31.12.2021 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na rok 2021
21.1.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.6/2020 a č.7/2020
3.9.2021 14.9.2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
2.11.2020 31.3.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.4/2020
25.9.2020 31.3.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.3/2020
29.8.2020 31.3.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.2/2020
7.7.2020 31.3.2021 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1/2020
18.5.2018 31.12.2020 Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
20.11.2020 1.12.2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
26.10.2020 30.11.2020 Veřejná vyhláška:
Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
7.10.2020 23.10.2020 Nařízení Státní veterinární správy: mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Kraji Vysočina
29.4.2020 31.5.2020 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 + příloha
23.12.2019 31.3.2020 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.9/2019 a č.10/2019
23.12.2019 31.3.2020 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na 1.Q roku 2020
20.1.2020 7.2.2020 Nařízení Státní veterinární správy
10.4.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1/2019
25.10.2019 5.11.2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
30.8.2019 10.9.2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
11.3.2019 19.3.2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
4.3.2019 19.3.2019 Střednědobý výhled SVK Žďársko na roky 2019 - 2022
4.3.2019 19.3.2019 Návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2019
4.3.2019 19.3.2019 Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018
4.3.2019 19.3.2019 Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko
4.3.2019 19.3.2019 Seznam obcí SVK Žďársko na příspěvky k 1.1.2019