obec Ždánice
Archiv elektronické úřední desky
Ostatní
VYVĚŠENO SŇATO DOKUMENT
11.3.2019 19.3.2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje Vysočina
4.3.2019 19.3.2019 Střednědobý výhled SVK Žďársko na roky 2019 - 2022
4.3.2019 19.3.2019 Návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2019
4.3.2019 19.3.2019 Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018
4.3.2019 19.3.2019 Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko
4.3.2019 19.3.2019 Seznam obcí SVK Žďársko na příspěvky k 1.1.2019
8.1.2018 31.12.2018 Povinně zveřejňované informace obce 2018
30.4.2018 30.5.2018 Celkové vyúčtování pro vodné a stočné za rok 2017
Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro V + S
26.4.2018 28.5.2018 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
26.4.2018 28.5.2018 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí: Informace k zasílání složenek pro platby daně
29.1.2018 31.3.2018 Rozpočtové opatření SVK ZR č. 10/2017
16.3.2018 26.3.2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
26.1.2018 5.2.2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
11.12.2017 27.12.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR
24.4.2017 30.5.2017 Informace o daních z nemovitých věcí od roku 2017
24.4.2017 30.5.2017 Informace o daních z nemovitých věcí od roku 2017
27.4.2017 29.5.2017 Celkové vyúčtování V+S za rok 2016
27.4.2017 9.5.2017 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
24.4.2017 10.5.2017 Zápis z valné hromady SVK ZR ze dne 30.3.2017
24.4.2017 10.5.2017 Použití příspěvků obcí na činnost SVK ZR v roce 2016
20.3.2017 5.4.2017 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na r. 2017